O společnosti

Obchodní firma: PORTA SPES, a.s.

Sídlo: Maříkova 1899/1, 621 00 Brno - Řečkovice

IČ: 29369886

Zápis v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. značka: oddíl B, vložka 6702

Vznik: 2012

Průměrný obrat: cca 200 mil. Kč     Výpis z obchodního rejstříku: ke stažení

Výroční zpráva 2021 ke stažení; Rozvaha 2021 ke stažení; Výkaz zisku a ztrát 2021 ke stažení

Profil společnosti

PORTA SPES, a.s. vznikla rozdělením odštěpením ze společnosti MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost, IČ: 463 47 542, se sídlem Brno, Maříkova 1899/1, PSČ 621 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle a vložce B 790, a přešlo na ni jmění rozdělované společnosti MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost, které je uvedeno v projektu rozdělení odštěpením, který byl schválen dne 14.08.2012.

Na základě smlouvy o podrobení se jednotnému řízení tvoří s účinností ode dne 1. 1. 2021 PORTA SPES, a.s. jako řídící osoba koncern se společností MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost, IČ 29369886, se sídlem Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno, jako řízenou osobou. Jiné členy koncern nemá.

Předměty podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Projektová činnost ve výstavbě

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Obchod s elektřinou

Distribuce elektřiny

Výroba elektřiny

Statutární orgán

představenstvo

předseda představenstva: Ing. Bohuslav Šebek

místopředseda představenstva: Ing. Miroslav Kvapil

člen představenstva: Ing. Jiří Podolský

Zásady zpracování osobních údajů

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.