Informace o zpracování osobních údajů

Identifikační a kontaktní údaje Správce 

1. Správcem Vašich osobních údajů je společnost PORTA SPES, a.s., IČ: 29369886, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou B 6702 (dále pouze „Správce“) 

2. Kontaktní údaje správce: doručovací adresa Maříkova 1899/1, 621 00 Brno - Řečkovice, e-mailová adresa: info(at)portaspes.cz, telefon: 549 128 111 

3. Správce neurčil pověřence pro ochranu osobních údajů. 

Zákonný důvod zpracování osobních údajů 

4. Zákonným důvodem pro zpracování Vašich osobních údajů je zpracování nutné pro plnění smlouvy, které jste, nebo budete smluvní stranou a pro provedení úkonů potřebných před uzavřením smlouvy ve smyslu čl. 6 ods. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybe těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“). 

Účel zpracování osobních údajů 

5. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem a provedení úkonů Správcem před uzavřením smlouvy. 

6. Ze strany Správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. 

Doba uchování osobních údajů 

7. Vaše osobní údaje budou Správcem uchovávány po dobu platnosti smlouvy a následně archivovány podle zákonných lhůt. 

Další příjemci Vašich osobních údajů 

8. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zabezpečující služby pro Správce v souvislosti s účelem, na který byly poskytnuty. 

9. Správce nemá v úmyslu předávat Vaše osobní údaje do další země (do země mimo EU) ani mezinárodní organizaci. 

Práva subjektu osobních údajů 

10. Za podmínek stanovených GDPR máte právo požadovat od Správce přístup k Vašim osobním údajům, žádat jejich opravu, vymazání, případně omezení jejich zpracování. Dále máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a právo na jejich přenositelnost. 

11. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný Správci. Tím však není dotčena zákonnost jejich zpracování před odvoláním souhlasu. 

12. V případě, že se domníváte, že Správce při zpracování Vašich osobních údajů porušuje požadavky GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů https://www.uoou.cz/ 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.