Fotovoltaické elektrárny

Provoz fotovoltaických elektráren na střechách objektů  v Brně - Řečkovicích, Brně - Štýřicích, Ostravě - Mariánských Horách, Olšanech, Komni, Kovalovicích, Mikulově.

Dvě z provozovaných FVE jsou spolufincovány Evropskou unií:

Program úspory energie

Jedná se o:

1) Fotovoltaická elektrárna Pražákova 66, Brno – Štýřice

  • Fotovoltaické systémy patří mezi obnovitelné zdroje energie, jejichž instalace umožňuje docílit úsporu elektrické energie a současně umožnit snížení zátěže na životního prostředí.
  • FVE je instalována na střeše objektu Pražákova 66, Brno - Štýřice. Na střeše objektu je osazeno 42 kusů polykrystalických panelů o celkovém výkonu 11,55 kW, použity jsou střídače Fronius Symo a baterie 10,5 kWh.

2) Fotovoltaická elektrárna Oběžná 16, Ostrava – Mariánské Hory

  • Fotovoltaické systémy patří mezi obnovitelné zdroje energie, jejichž instalace umožňuje docílit úsporu elektrické energie a současně umožnit snížení zátěže na životního prostředí.
  • FVE je instalována na střeše haly Oběžná 16, Ostrava – Mariánské Hory. Na střeše objektu je osazeno 109 kusů polykrystalických panelů o celkovém výkonu 29,975 kW, použity jsou střídače Fronius.

FVE Štýřice panely

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.