Fotovoltaické elektrárny

Provoz fotovoltaických elektráren na střechách objektů  v Brně - Řečkovicích, Brně - Štýřicích, Ostravě - Mariánských Horách, Olšanech, Komni, Kovalovicích, Mikulově.

K nim přibude další realizovaná fotovoltaická elektrárna v logistickém a technologickém parku NORD PORT u Libouchce 10 km od Ústí nad Labem. Tento projekt je spolufinancován Modernizačním fondem na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

FVE_NORD-PORT_podpora_loga

  • Fotovoltaické systémy patří mezi obnovitelné zdroje energie, jejichž instalace umožňuje docílit úsporu elektrické energie a současně umožnit snížení zátěže na životního prostředí.
  • Fotovoltaická elektrárna bude instalována na střechách jednotlivých hal v areálu a dále bude realizována část pozemní fotovolatické elektrárny. Na střechách objektů v areálu bude osazeno 1 154 kusů panelů o celkovém výkonu 577 kW a pozemní instalace bude činit 354 ks panelů o výkonu 149 kW.

Dvě FVE z již provozovaných jsou rovněž spolufincovány Evropskou unií:

Program úspory energie

Jedná se o:

1) Fotovoltaická elektrárna Pražákova 66, Brno – Štýřice

  • Fotovoltaické systémy patří mezi obnovitelné zdroje energie, jejichž instalace umožňuje docílit úsporu elektrické energie a současně umožnit snížení zátěže na životního prostředí.
  • FVE je instalována na střeše objektu Pražákova 66, Brno - Štýřice. Na střeše objektu je osazeno 42 kusů polykrystalických panelů o celkovém výkonu 11,55 kW, použity jsou střídače Fronius Symo a baterie 10,5 kWh.

2) Fotovoltaická elektrárna Oběžná 16, Ostrava – Mariánské Hory

  • Fotovoltaické systémy patří mezi obnovitelné zdroje energie, jejichž instalace umožňuje docílit úsporu elektrické energie a současně umožnit snížení zátěže na životního prostředí.
  • FVE je instalována na střeše haly Oběžná 16, Ostrava – Mariánské Hory. Na střeše objektu je osazeno 109 kusů polykrystalických panelů o celkovém výkonu 29,975 kW, použity jsou střídače Fronius.

FVE Štýřice panely

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.